Tin cậy

Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

dwiko-lukito
23.26MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 3.7.0.15 2 tuần trước

Mô tả của Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Download the most easy to use screen recorder Mobizen now and create your first, amazing video!

Mobizen is the most easy-to-use, convenient screen recorder that allows you to record, capture and edit.
Everyone can use the 100% free features to make the best videos!

How to Make the Perfect First Video?

ㆍClear Screen Recording in FULL HD!
※ Highest Quality supplied ▷ 1080p Resolution, 12.0Mbps Quality, 60 FPS
ㆍCapture your reactions freely while recording game sound and your voice with Facecam!
ㆍYou can record long videos without worrying while saving onExternal Memory (SD Card)!

ㆍ(Trim, Cut, Images, etc.) Raise the quality of your video with a Variety of Video Editing Features!
ㆍPut in your favorite BGM and an Intro & Outro Video to make a personalized video!
ㆍRecord a clean screen Without a Watermark with Clean Recording Mode!

Available Only with Mobizen

ㆍAnyone can use it with No rooting starting from OS 4.4!
ㆍUse Screen Recording, Capture, and Editing all for FREE!
ㆍYou can Remove the Watermark for FREE!

Have Any Question while Using Mobizen?

You can keep up-to-date with Mobizen Features, News, and the continually growing Mobizen Community through the following sites!
ㆍHelp Center: support.mobizen.com
ㆍYouTube: youtube.com/mobizenapp
ㆍCommunity: https://plus.google.com/communities/102731918517125954346

Help Us Better the App

Have you seen any weird words in Mobizen?
ㆍLanguage Volunteer☞ https://goo.gl/forms/pHGNRoD7nvalOU5l1

※ Note
- Store recorded file: screen recorded with Mobizen will be saved on the user device only.
- To experience all the features of Mobizen Screen Recorder, you must agree to Storage, Camera, Mic, and Draw over Apps Permissions.

Don't hesitate and download Mobizen now!
Tải xuống trình quay màn hình Mobizen dễ sử dụng nhất hiện nay và tạo video tuyệt vời đầu tiên của bạn!

Mobizen là trình ghi màn hình dễ sử dụng, thuận tiện nhất cho phép bạn ghi, chụp và chỉnh sửa.
Mọi người đều có thể sử dụng 100% tính năng miễn phí để tạo video hay nhất!

Làm thế nào để tạo video hoàn hảo đầu tiên?

ㆍ Xóa Ghi màn hình ở chế độ FULL HD!
※ Chất lượng cao nhất được cung cấp ▷ độ phân giải 1080p, chất lượng 12.0Mbps, 60 FPS
ㆍ Ghi lại phản ứng của bạn một cách tự do trong khi ghi lại âm thanh trò chơi và giọng nói của bạn với Facecam !
ㆍ Bạn có thể quay video dài mà không phải lo lắng trong khi lưu vào Bộ nhớ ngoài (Thẻ SD) !

ㆍ (Cắt, Cắt, Hình ảnh, v.v.) Nâng cao chất lượng video của bạn với một loạt Tính năng Chỉnh sửa Video! !
ㆍ Đặt BGM yêu thích của bạn và Video giới thiệu & giới thiệu để tạo video được cá nhân hóa!
ㆍ Ghi lại màn hình sạch Không có Hình mờ với Chế độ Ghi sạch!

Chỉ khả dụng với Mobizen

ㆍ Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó với Không có rễ bắt đầu từ hệ điều hành 4.4 !
ㆍ Sử dụng Ghi lại màn hình, Chụp và Chỉnh sửa tất cả cho MIỄN PHÍ !
ㆍ Bạn có thể Hủy bỏ Hình mờ miễn phí !

Có câu hỏi nào trong khi sử dụng Mobizen không?

Bạn có thể cập nhật các tính năng của Mobizen, Tin tức và Cộng đồng Mobizen liên tục phát triển thông qua các trang web sau đây!
ㆍ Trung tâm trợ giúp: support.mobizen.com
ㆍ YouTube: youtube.com/mobizenapp
ㆍ Cộng đồng: https://plus.google.com/communities/102731918517125954346

Giúp chúng tôi cải thiện ứng dụng

Bạn có thấy bất kỳ từ lạ nào trong Mobizen không?
ㆍ Tình nguyện viên ngôn ngữ https://goo.gl/forms/pHGNRoD7nvalOU5l1

※ Chú thích
- Lưu trữ tập tin đã ghi: màn hình được ghi với Mobizen sẽ chỉ được lưu trên thiết bị của người dùng.
- Để trải nghiệm tất cả các tính năng của Trình ghi màn hình Mobizen, bạn phải đồng ý với Bộ nhớ, Camera, Mic và Vẽ trên Quyền của ứng dụng.

Đừng ngần ngại và tải xuống Mobizen ngay bây giờ!

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

4.3
5646
5
3k
4
1k
3
626
2
95
1
313

Đánh giá Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Ngôn ngữ
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng dwiko lukito
Cửa hàng dwiko-lukito 158.15k 63.47M

Biến thể APK khác của Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Thông tin APK về Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Phiên bản APK 3.7.0.15
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên RSUPPORT


Tải về Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit APK
Tải về