Tin cậy

Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

sandro797
30.58MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 3.5.0.23 2 ngày trước

Mô tả của Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Download the most easy to use screen recorder Mobizen now and create your first, amazing video!

Mobizen is the most easy-to-use, convenient screen recorder that allows you to record, capture and edit.

Everyone can use the 100% free features to make the best videos!

How to Make the Perfect First Video?

ㆍClear <b>Screen Recording</b> in FULL HD!

※ Highest Quality supplied ▷ 1080P Resolution, 12.0Mbps Quality, 60 FPS

ㆍCapture your reactions freely while recording game sound and your voice with <b>Facecam</b>!

ㆍYou can record long videos without worrying while saving on<b>External Memory (SD Card)</b>!

ㆍ(Trim, Cut, Images, etc.) Raise the quality of your video with <b>a Variety of Video Editing Features</b>!

ㆍPut in your favorite <b>BGM</b> and an <b>Intro & Outro Video</b> to make a personalized video!

ㆍRecord a clean screen <b>Without a Watermark</b> with Clean Recording Mode!

Available Only with Mobizen

ㆍAnyone can use it with<b> No rooting starting from OS 4.4</b>!

ㆍUse Screen Recording, Capture, and Editing all for <b>FREE</b>!

ㆍYou can <b>Remove the Watermark for FREE</b>!

Have Any Question while Using Mobizen?

You can keep up-to-date with Mobizen Features, News, and the continually growing Mobizen Community through the following sites!

ㆍHelp Center: support.mobizen.com

ㆍYouTube: youtube.com/mobizenapp

ㆍCommunity: https://goo.gl/Apu9ef

Help Us Better the App

Have you seen any weird words in Mobizen?

ㆍLanguage Volunteer☞http://goo.gl/forms/0nxGT5XGqx

Don't hesitate and download Mobizen now!

※ To experience all the features of Mobizen Screen Recorder, you must agree to Storage, Camera, Mic, and Draw over Apps Permissions.</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

4.3
4977
5
3k
4
1k
3
511
2
88
1
264

Đánh giá Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng sandro797
Cửa hàng sandro797 56.34k 19.33M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Biến thể APK khác của Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Thông tin APK về Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Phiên bản APK 3.5.0.23
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên RSUPPORT


Tải về Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit APK
Tải về